Class of 2020

Anabella Bergero Pic

ANABELLA Bergero

 

Bingjin Zhu pic

BINGJIN Zhu

 

Brit Shaked pic

BRIT Shaked

 

Hanlu Gao pic

HANLU Gao

 
Lucille Reynolds

LUCILLE Reynolds

 
Margarita and Christina Ng Ng pic

MARGARITA & CHRISTINA Ng Ng

 

Qiuyi Luo pic

QIUYI Luo

 

Shengqin Li pic

SHENGQIN Li

 

Shiu-Huei Wang pic

SHIU-HUEI Wang

 

Sihan Liu pic

SIHAN Liu

 

Siya Pan pic

SIYI Pan

 

Xin Xiong pic

XIN Xiong

 

Youngjun Lim

YOUNGJUN Lim

 

Zixuan Huang pic

ZIXUAN Huang

 

Not pictured:

JUSTIN Chi